General Body members

Dr.H.Sudarshan
Dr.H.Sudarshan
President
Dr.Param Gowda
Dr.Paran Gowda
Vice President
Venkat Narayan Chekuri
Mr.Venkat Narayan Chekuri
Secretary
H.N. Somasundaram
Mr.H.N.Somasundram
Chairman
Shashikala Muniyappa
Shashikala Muniyappa
Treasurer
Dr.Prashanth
Dr.Prashanth
Member
Arun Kumar
Mr.Arun Kumar
Member
Dr.Jadeyegowda M
Member
Dr. Kishore Kumar
Member
C.P Hucchegowda
Member
Ramachari. H
Member
Chakravarty.S
Member
Mr.Gopal.Krishna
Member
Sham Bhat. O.M.
Member
Amutha Shekaran.N
Member