Our Team

Dr.Param Gowda
Dr Paran Gowda
President
Dr.H.Sudarshan
Dr H Sudarshan
Secretary
Venkat Narayan Chekuri
Venkat Narayan Chekuri
Joint Secretary

Bengaluru Team

Dr-Samantha-Lobbo
Dr Samantha Lobbo
Program Manager
Dr Shilpa D Program Manager
Dr Shilpa D
Program Manager
Dr-Manas-Sharma
Dr Manas Sharma
Program Manager
Dr Hemant Shewade Honorary Advisor
Dr Hemant Shewade
Honorary Advisor (Community Health and OR)
Dr Anupama Patil Honorary Advisor – Diagnostics
Dr Anupama Patil
Honorary Advisor – Diagnostics
Shivamallapa Manager
Shivamallapa
Manager
archana
Dr Reshma Harikumar
Program Manager
Archana
Dr Archana Ashok
Program Manager
Akshatha
Akshatha.S
Project Manager
Chandrashekhar Office Supervisor
Chandrashekhar
Office Supervisor

North East Team

Anup Sarmah Admin and Program Coordinator
Anup Sarmah
Admin and Program Coordinator
Satya Goswami Finance Coordinator
Satya Goswami
Finance Coordinator
Mousomi Gogoi Coordinator, Tezu Hospital
Mousomi Gogoi
Coordinator, Tezu Hospital