General Body members

Dr.H.Sudarshan
President
Mr.Venkat Narayan Chekuri
Secretary
Dr. VenkateshSrinivasan
Dr.Prashanth
Member
Dr.Jadeyegowda M
Member
Ms. Shashikala Muniyappa
Member
Dr. Kishore Kumar
Member
Mr.Gopal.Krishna
Member
Dr. Ramanath Ballal
Member
Dr. G. Paran Gowda
Member
Ms. Amuthashekaran. N
Member
Ramachari. H
Member
Mr. Chakravarty. S
Member
Mr. Sham Bhat. O.M.
Member
Dr. Arun Kumar
Member