Board of Trustees

Dr.Param Gowda
Dr.Paran Gowda
President
H.N. Somasundaram
Mr.H.N.Somasundaram
Chairman
Dr.H.Sudarshan
Dr.H.Sudarshan
Hon. Secretary
Venkat Narayan Chekuri
Mr.Venkat Narayan Chekuri
Joint Secretary
Shashikala Muniyappa
Shashikala Muniyappa
Member
Sham Bhat. O. M

Member

Hucchegowda

Member

Chakravarthy. S

Member

Ramachari. H

Member

Jadegowda. M

Member

Dr.Prashanth
Dr.Prashanth
Member
Dr. M. Nagaraju

Member

Shekaran

Member

Dr. M. L. Ramesh

Member

Dr. V. A. Ram

Member

Dr. Kishore Kumar

Member

Sushma Borgaonker

Member

Gopal Krishna
Mr.Gopal S.Krishna
Member
Dr. M. Roopa

Member

Arun Kumar
Mr.Arun Kumar
Member
Sidduraih
Accountant